วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2553

-กลับบ้านที่ จ. นครปฐม
-ฉลองปีใหม่ที่บ้าน
-ไปเดินองค์พระ

วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2553

-ซื้อของให้พ่อ แม่ ในวันปีใหม่

วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2553

-ทำแผนการสอน

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2553

-ยืนคุมเด็กเข้าแถว
-ทำความสะอาดห้อง
-รวบรวมคะแนนเด็ก
-อ.ที่ปรึกษามาเยี่ยมที่โรงเรียน
-เตรียมโครงการ

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2553

-ติดต่อเรื่องการทำโครงการ
-สอนตามปกติ
-คุมเด็ก ป.1 แทนอาจารย์
-ช่วย ผอ. พิมพ์งาน
-ไปดูสถานที่ที่แก่งส้มแมว

วันพุธที่ 6 มกราคม 2553

-สอนตามปกติ
-ช่วยอาจารย์ประดิษฐ์ทำโครงการ
-ไปยืมต็นท์ที่มหาลัย
-ประชุมเด็กในเรื่องวันเด็ก

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2553

-สอนตามปกติ
-ติดตามเรื่องการทำโครงงานเด็ก
-ผอ. ประชุม
-ให้เด็ก ม.1 ทดลองยิงจรวจ